Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Sớ đầu đuôi Miền Bắc - XSMB, Bảng kết quả đầu đuôi xổ số Miền Bắc

NgàyGiải BảyĐặc Biệt
Thứ năm 02/02/202351 - 19 - 90 - 8960755
Thứ tư 01/02/202374 - 54 - 61 - 0634838
Thứ ba 31/01/202307 - 15 - 20 - 4930061
Thứ hai 30/01/202396 - 65 - 03 - 7016179
Chủ nhật 29/01/202335 - 26 - 48 - 0376479
Thứ bảy 28/01/202330 - 87 - 80 - 7587219
Thứ sáu 27/01/202393 - 42 - 35 - 6972859
Thứ năm 26/01/202332 - 60 - 46 - 2034164
Thứ tư 25/01/202307 - 18 - 29 - 5552371
Thứ sáu 20/01/202318 - 36 - 82 - 5991869
Thứ năm 19/01/202326 - 23 - 57 - 9662857
Thứ tư 18/01/202369 - 04 - 35 - 8645282
Thứ ba 17/01/202335 - 29 - 04 - 5553363
Thứ hai 16/01/202353 - 07 - 71 - 2348260
Chủ nhật 15/01/202345 - 57 - 00 - 2844221
Thứ bảy 14/01/202302 - 34 - 82 - 8162940
Thứ sáu 13/01/202370 - 73 - 54 - 6660762
Thứ năm 12/01/202347 - 29 - 85 - 0018452
Thứ tư 11/01/202397 - 79 - 12 - 7404942
Thứ ba 10/01/202344 - 46 - 75 - 1881191
Thứ hai 09/01/202391 - 86 - 30 - 1578014
Chủ nhật 08/01/202384 - 73 - 61 - 4420040
Thứ bảy 07/01/202395 - 12 - 05 - 9339597
Thứ sáu 06/01/202375 - 66 - 10 - 2145370
Thứ năm 05/01/202365 - 61 - 91 - 2776191
Thứ tư 04/01/202314 - 83 - 79 - 2575757
Thứ ba 03/01/202342 - 51 - 81 - 7225649
Thứ hai 02/01/202382 - 16 - 80 - 4549265
Chủ nhật 01/01/202359 - 47 - 96 - 6716705
Thứ bảy 31/12/202262 - 85 - 91 - 3055291

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

11 13 ngày
93 13 ngày
54 12 ngày
59 12 ngày
10 9 ngày
68 9 ngày
52 7 ngày
42 6 ngày
74 6 ngày
76 6 ngày

Miền Bắc

14 16 ngày
33 14 ngày
17 12 ngày
45 10 ngày
50 10 ngày
97 10 ngày
67 9 ngày
86 9 ngày
28 8 ngày
43 8 ngày
73 8 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

74 10 ngày
91 10 ngày
24 8 ngày
29 8 ngày
41 8 ngày
83 7 ngày
07 6 ngày
09 6 ngày
69 6 ngày
84 6 ngày
ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers virginietranson physicsindies increasingfans nohoapartment mychoiceethiopiatour utahproductsLiabiLity dmcibuiLder