Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMEGA, Xổ Số Điện Toán Mega 6/45, Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Mega 6/45

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Mega 6/45 Ngày 07/02/2023, XSMEGA - Xổ Số điện toán Điện Toán Mega 6/45, KQXS Điện Toán Mega 6/45 cập nhật trực tiếp

Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001000 - Chủ nhật, ngày: 05/02/2023

13 15 23 29 31 34

Giá Trị Jackpot
32,791,181,500

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số
0
32,791,181,500
Giải nhất 5 số
0
10 Triệu
Giải nhì 4 số
0
300.000đ
Giải ba 3 số
0
30.000đ

Jackpot Mega 6/45 kỳ trước  03/02/2023
28.986.447.000 đ (Cộng dồn cho kỳ này)

Bảng thống kê Xổ Số Điện Toán VietLott

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 21 4 Lần
 • 29 4 Lần
 • 13 3 Lần
 • 26 3 Lần
 • 33 3 Lần
 • 34 3 Lần
 • 43 3 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 19 151 Lần
 • 24 149 Lần
 • 30 148 Lần
 • 44 148 Lần
 • 37 147 Lần
 • 06 146 Lần
 • 35 145 Lần
 • 05 144 Lần
 • 04 143 Lần
 • 01 140 Lần
 • 07 140 Lần
 • 10 139 Lần
 • 25 139 Lần
 • 11 138 Lần
 • 13 138 Lần
 • 40 138 Lần
 • 18 137 Lần
 • 27 136 Lần
 • 21 135 Lần
 • 16 134 Lần
 • 26 134 Lần
 • 22 133 Lần
 • 32 132 Lần
 • 41 132 Lần
 • 20 131 Lần
 • 28 130 Lần
 • 31 130 Lần
 • 33 130 Lần
 • 34 129 Lần
 • 45 129 Lần
 • 12 128 Lần
 • 17 128 Lần
 • 23 128 Lần
 • 29 127 Lần
 • 08 126 Lần
 • 39 125 Lần
 • 03 124 Lần
 • 09 124 Lần
 • 36 124 Lần
 • 43 124 Lần
 • 02 123 Lần
 • 14 121 Lần
 • 42 119 Lần
 • 15 118 Lần
 • 38 116 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 06 20 Kỳ
 • 19 20 Kỳ
 • 36 19 Kỳ
 • 17 16 Kỳ
 • 24 14 Kỳ
 • 37 12 Kỳ
 • 02 11 Kỳ
 • 25 11 Kỳ
 • 35 11 Kỳ
 • 38 11 Kỳ
 • 39 10 Kỳ
 • 40 10 Kỳ
 • 01 9 Kỳ
 • 20 8 Kỳ
 • 42 8 Kỳ
 • 08 7 Kỳ
 • 09 7 Kỳ
 • 45 7 Kỳ
 • 03 6 Kỳ
 • 07 6 Kỳ
 • 12 5 Kỳ
 • 14 5 Kỳ
 • 18 5 Kỳ
 • 22 5 Kỳ
 • 28 5 Kỳ
 • 10 4 Kỳ
 • 41 4 Kỳ
 • 05 3 Kỳ
 • 26 3 Kỳ
 • 32 3 Kỳ

Tải App Xổ Số

ispartasporLisesi goffinet-carburants eLements-siLveroutes wearecounterfeit champ-de-courses oasis-berLin kafaftagg barkerpubLicity youLaff mynewmachine videoappstore workstationusers virginietranson physicsindies increasingfans nohoapartment mychoiceethiopiatour utahproductsLiabiLity dmcibuiLder